Padden overzet

kikker

2018-03-31

Vrijwilligers

Zaterdagochtend, vroeg uit de veren en om 8 uur in de auto op weg naar Noordwolde- Zuid. Ik mag mee naar een paddenoverzetplaats. Vrijwilligers zorgen ervoor dat er een scherm in de berm wordt geplaatst zodra de kamsalamander gesignaleerd is.  Want zodra die gezien is, komen de padden eraan, op reis naar hun voortplantingsgebied.
Achter zo’n scherm worden om de zoveel meter emmers geplaatst waar de dieren in terecht komen. De vrijwilligers gaan volgens rooster op hun beurt bij de emmers langs, verzamelen de dieren in een andere emmer en brengen ze veilig naar de poel aan de andere kant van de weg.
Hier worden ze losgelaten in het water, zodat ze zich kunnen voortplanten.
 

Padden, kikkers, salamanders

Reuze benieuwd hoe dit nu echt in zijn werk zal gaan stap ik in.
Buiten Noordwolde stappen we uit en lopen langs de emmers. Bij iedere emmer is het opnieuw een verrassing wat erin zal zitten. Helaas voor mij geen enkele pad of kikker, wel 11 salamanders van 3 verschillende soorten, te weten 1 kamsalamander, 6 alpensalamanders en 4 kleine watersalamanders.
Nu vind ik salamanders toevallig erg leuke beestjes omdat ik zelf ook ieder jaar in mijn vijver heb.
Langs het water wordt gecheckt hoeveel er zijn, welke soort en het geslacht.
Dan mogen ze het water in, de vrijheid tegemoet. Even blijven ze aarzelend op het water zitten, maar zwemmen daarna de diepte in. Het gaat jullie goed salamanders! We wachten tot ze allemaal in de diepte verdwenen zijn, zodat niet een toevallig voorbijvliegende reiger als het ware naar de snackbar kan.
Leuk om een keer mee te maken en respect voor de vrijwilligers die zoveel van de natuur houden dat ze dit doen!
Want dit keer waren het er “maar” 11, soms loopt het in de honderdtallen!
Dat getal deed me besluiten nog een keer mee te gaan, want dat zou ik toch wel graag eens willen zien.

Beste score!

Dus een week later  mocht ik weer mee en dit keer had ik geluk! Emmers vol! Wow! Groot respect om dit te tellen en terug te zetten en ook nog eens het geslacht te bepalen. Oefening baart kunst, dat was duidelijk te zien, want ik was de tel al heel snel kwijt, maar de ervaren ecoloog telde rustig door.
De score kwam totaal op 405 beesten, waarvan de meeste bruine kikkers waren. Een tiental padden, enkele alpensalamanders, open water salamanders, 2 kamsalamanders en 1 groene kikker.
Prachtig om dit een keer van dichtbij mee te mogen maken!